Delhaize

Reet

Voor de bouw van een nieuwe winkel in Reet kwam Delhaize bij ons aankloppen.

Aangezien ze absoluut niet wilden verwarmen met fossiele brandstoffen, hebben we als oplossing gekozen voor een systeem met optimale recuperatie van restwaarden van de commerciële koelinstallatie door derden uitgevoerd. Hierdoor kan de volledige winkel verwarmd worden zonder externe verwarmingsbronnen.

Hier hebben we gekozen voor de luchtgroepen van Flakt en voor Biddle wat betreft de cassettes en de luchtgordijnen.